eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6902A-1

NGC 6902A-1
Objekt NGC 6902A-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6902A-1 - galax i stjärnbild Sagittarii
Typ: SBm - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=13.8m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h23m0.4s; Dec= -44°16'14"
rödförskjutning (z): 0.055585
Avståndet från solen till NGC 6902A-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 234.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6902A-1 : PGC 64575, ESO 285-4, MCG -7-41-32, AM 2019-442

Närliggande objekt: NGC 6902B, NGC 6902A-2, NGC 6902, NGC 6903

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.