eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6902A-2

NGC 6902A-2
Objekt NGC 6902A-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6902A-2 - galax i stjärnbild Sagittarii
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.5'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h22m58.8s; Dec= -44°16'22"
rödförskjutning (z): 0.055538
Avståndet från solen till NGC 6902A-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 234.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6902A-2 : PGC 64576, ESO 285-4A, MCG -7-41-32, AM 2019-442

Närliggande objekt: NGC 6901, NGC 6902B, NGC 6902A-1, NGC 6902

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.