eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6902A-1

NGC 6902A-1
Objekt NGC 6902A-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6902A-1 - galaxie v súhvezdí Strelec
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=13.8m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h23m0.4s; Dec= -44°16'14"
RedShift (z): 0.055585
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6902A-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 234.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6902A-1 : PGC 64575, ESO 285-4, MCG -7-41-32, AM 2019-442

Blízke objekty: NGC 6902B, NGC 6902A-2, NGC 6902, NGC 6903

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.