eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6902B

NGC 6902B
Objekt NGC 6902B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6902B - galaxie v súhvezdí Strelec
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.2'
veľkosť: V=13.6m; B=14.1m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h23m6.8s; Dec= -43°52'8"
RedShift (z): 0.009875
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6902B: na základe množstva červeného posunu (z) - 41.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6902B : PGC 64580, ESO 285-5, MCG -7-41-33, AM 2019-442

Blízke objekty: NGC 6900, NGC 6901, NGC 6902A-2, NGC 6902A-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.