eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6901

NGC 6901
Objekt NGC 6901 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6901 - galaxie v súhvezdí Orol
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.5'
veľkosť: V=13.7m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h22m21.6s; Dec= 6°25'47"
RedShift (z): 0.015881
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6901: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6901 : PGC 64552, IC 5000, UGC 11542, MCG 1-52-2, CGCG 399-2, IRAS 20199+0616

Blízke objekty: NGC 6899, NGC 6900, NGC 6902B, NGC 6902A-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.