eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6899

NGC 6899
Objekt NGC 6899 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6899 - galaxie v súhvezdí Ďalekohľad
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x1.0'
veľkosť: V=12.8m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h24m22.3s; Dec= -50°26'1"
RedShift (z): 0.019117
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6899: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6899 : PGC 64630, ESO 234-22, FAIR 896, IRAS 20207-5035

Blízke objekty: NGC 6897, NGC 6898, NGC 6900, NGC 6901

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.