eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6899

NGC 6899
Objekt NGC 6899 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6899 - galax i stjärnbild Telescopii
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.0'
magnitud: V=12.8m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h24m22.3s; Dec= -50°26'1"
rödförskjutning (z): 0.019117
Avståndet från solen till NGC 6899: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 80.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6899 : PGC 64630, ESO 234-22, FAIR 896, IRAS 20207-5035

Närliggande objekt: NGC 6897, NGC 6898, NGC 6900, NGC 6901

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.