eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6900

NGC 6900
Objekt NGC 6900 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6900 - galax i stjärnbild Aquilae
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.8'
magnitud: V=13.5m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h21m35.1s; Dec= -2°34'11"
rödförskjutning (z): 0.016930
Avståndet från solen till NGC 6900: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6900 : PGC 64530, MCG 0-52-1, MCG -1-52-1, IRAS 20189-0243

Närliggande objekt: NGC 6898, NGC 6899, NGC 6901, NGC 6902B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.