eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6898

NGC 6898
Objekt NGC 6898 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6898 - galax i stjärnbild Capricorni
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.7'
magnitud: V=13.1m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h21m8s; Dec= -12°21'32"
rödförskjutning (z): 0.019170
Avståndet från solen till NGC 6898: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 81.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6898 : PGC 64517, MCG -2-52-2, IRAS 20183-1231

Närliggande objekt: NGC 6896, NGC 6897, NGC 6899, NGC 6900

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.