eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6898

NGC 6898
objekt NGC 6898 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6898 - galakse i stjernebildet Capricorni
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m; B=14.0m
Overflate lysstyrke: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 20t21m8s; Dec= -12°21'32"
Rødforskyvning (z): 0.019170
Avstand fra solen til NGC 6898: basert på redshiftverdien (z) - 81.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6898 : PGC 64517, MCG -2-52-2, IRAS 20183-1231

Naboobjekter: NGC 6896, NGC 6897, NGC 6899, NGC 6900

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.