eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6903

NGC 6903
Objekt NGC 6903 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6903 - galax i stjärnbild Capricorni
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.5'
magnitud: V=11.9m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h23m44.9s; Dec= -19°19'33"
rödförskjutning (z): 0.011068
Avståndet från solen till NGC 6903: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 46.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6903 : PGC 64607, ESO 596-29, MCG -3-52-3

Närliggande objekt: NGC 6902A-1, NGC 6902, NGC 6904, NGC 6905

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.