eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6983

NGC 6983
Objekt NGC 6983 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6983 - galax i stjärnbild Microscopii
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h56m43.5s; Dec= -43°59'10"
rödförskjutning (z): 0.016902
Avståndet från solen till NGC 6983: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6983 : PGC 65759, ESO 286-14, MCG -7-43-4, IRAS 20533-4410

Närliggande objekt: NGC 6981, NGC 6982, NGC 6984, NGC 6985

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.