eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7121

NGC 7121
Objekt NGC 7121 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7121 - galaxie v súhvezdí Vodnár
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 21h44m52.6s; Dec= -3°37'11"
RedShift (z): 0.027442
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7121: na základe množstva červeného posunu (z) - 115.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7121 : PGC 67287, MCG -1-55-8, IRAS 21422-0351

Blízke objekty: NGC 7119A, NGC 7120, NGC 7122, NGC 7123

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.