eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7121

NGC 7121
Objekt NGC 7121 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7121 - galax i stjärnbild Aquarii
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 21h44m52.6s; Dec= -3°37'11"
rödförskjutning (z): 0.027442
Avståndet från solen till NGC 7121: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 115.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7121 : PGC 67287, MCG -1-55-8, IRAS 21422-0351

Närliggande objekt: NGC 7119A, NGC 7120, NGC 7122, NGC 7123

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.