eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 72

NGC 72
Objekt NGC 72 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 72 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.9'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h18m28.4s; Dec= 30°2'26"
RedShift (z): 0.024213
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 72: na základe množstva červeného posunu (z) - 102.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 72 : PGC 1204, UGC 176, MCG 5-1-69, CGCG 499-109, Arp 113, VV 166

Blízke objekty: NGC 70, NGC 71, NGC 72A, NGC 73

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.