eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7231

NGC 7231
Objekt NGC 7231 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7231 - galaxie v súhvezdí Jašterica
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x0.7'
veľkosť: V=13.0m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h12m30.3s; Dec= 45°19'43"
RedShift (z): 0.003596
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7231: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7231 : PGC 68285, UGC 11951, CGCG 530-17, IRAS 22104+4504

Blízke objekty: NGC 7229, NGC 7230, NGC 7232, NGC 7232B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.