eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7231

NGC 7231
Objekt NGC 7231 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7231 - galax i stjärnbild Lacertae
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.7'
magnitud: V=13.0m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h12m30.3s; Dec= 45°19'43"
rödförskjutning (z): 0.003596
Avståndet från solen till NGC 7231: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7231 : PGC 68285, UGC 11951, CGCG 530-17, IRAS 22104+4504

Närliggande objekt: NGC 7229, NGC 7230, NGC 7232, NGC 7232B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.