eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 738

NGC 738
Objekt NGC 738 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 738 - galax i stjärnbild Trianguli
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=14.9m; B=15.9m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h56m45.6s; Dec= 33°3'32"
rödförskjutning (z): 0.014607
Avståndet från solen till NGC 738: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 738 : PGC 7303, CGCG 503-57, 6ZW 113, NPM1G +32.0085

Närliggande objekt: NGC 736, NGC 737, NGC 739, NGC 740

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.