eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 748

NGC 748
Objekt NGC 748 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 748 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.30'x1.1'
magnitud: V=12.6m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h56m21.8s; Dec= -4°28'2"
rödförskjutning (z): 0.017732
Avståndet från solen till NGC 748: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 74.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 748 : PGC 7259, MCG -1-6-4, IRAS 01538-0442

Närliggande objekt: NGC 746, NGC 747, NGC 749, NGC 750

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.