eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 746

NGC 746
Objekt NGC 746 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 746 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: Im - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.0'
magnitud: V=12.9m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h57m51s; Dec= 44°55'6"
rödförskjutning (z): 0.002345
Avståndet från solen till NGC 746: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 9.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 746 : PGC 7399, UGC 1438, MCG 7-5-3, CGCG 538-4, IRAS 01548+4441

Närliggande objekt: NGC 745-3, NGC 745-2, NGC 747, NGC 748

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.