eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 745-3

NGC 745-3
Objekt NGC 745-3 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 745-3 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.20'x0.2'
magnitud: V=15.0m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 11.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h54m7.7s; Dec= -56°41'15"
rödförskjutning (z): 0.020938
Avståndet från solen till NGC 745-3: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 88.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 745-3 : ESO 152-32, AM 0152-565

Närliggande objekt: NGC 744, NGC 745-1, NGC 745-2, NGC 746

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.