eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 745-3

NGC 745-3
objekt NGC 745-3 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 745-3 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: C -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.20'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.0m; B=16.0m
Overflate lysstyrke: 11.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t54m7.7s; Dec= -56°41'15"
Rødforskyvning (z): 0.020938
Avstand fra solen til NGC 745-3: basert på redshiftverdien (z) - 88.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 745-3 : ESO 152-32, AM 0152-565

Naboobjekter: NGC 744, NGC 745-1, NGC 745-2, NGC 746

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.