eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 744

NGC 744
objekt NGC 744 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 744 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Persei
Typen: IV2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t58m33s; Dec= 55°28'24"
Andre objektnavn NGC 744 : OCL 345

Naboobjekter: NGC 742, NGC 743, NGC 745-1, NGC 745-3

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.