eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 744

NGC 744
Obiekt NGC 744 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 744 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Perseusz
Тип: IV2p -
Wymiary kątowe: 5.00'
Wielkość gwiazd: V=7.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h58m33s; Dec= 55°28'24"
Inne nazwy obiektów NGC 744 : OCL 345

Sąsiadujące obiekty: NGC 742, NGC 743, NGC 745-1, NGC 745-3

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.