eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 744

NGC 744
Objekt NGC 744 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 744 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Persei
Typ: IV2p -
Úhlové rozměry: 5.00'
velikosti: V=7.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h58m33s; Dec= 55°28'24"
Jiné názvy objektu NGC 744 : OCL 345

Nedaleko objekty: NGC 742, NGC 743, NGC 745-1, NGC 745-3

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.