eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 744

NGC 744
Voorwerp NGC 744 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 744 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Persei
Type: IV2p -
De hoekige afmetingen: 5.00'
omvang: V=7.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h58m33s; Dec= 55°28'24"
Andere namen van het object NGC 744 : OCL 345

Objecten in de buurt: NGC 742, NGC 743, NGC 745-1, NGC 745-3

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.