eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7563

NGC 7563
Objekt NGC 7563 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7563 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.9'
magnitud: V=12.8m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h15m55.9s; Dec= 13°11'48"
rödförskjutning (z): 0.013923
Avståndet från solen till NGC 7563: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7563 : PGC 70872, UGC 12465, MCG 2-59-15, CGCG 431-29

Närliggande objekt: NGC 7562A, NGC 7562, NGC 7564, NGC 7565

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.