eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7662

NGC 7662
Objekt NGC 7662 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 7662 - planetární mlhovina v souhvězdí Andromedae
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 0.62'
velikosti: V=8.3m; B=9.2m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 23h25m53.9s; Dec= 42°32'8"
Jiné názvy objektu NGC 7662 : PK 106-17.1, CS=13.2, Blue snowball

Nedaleko objekty: NGC 7660, NGC 7661, NGC 7663, NGC 7664

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.