eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7662

NGC 7662
Obiekt NGC 7662 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7662 - mgławica planetarna w konstelacji Andromeda
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.62'
Wielkość gwiazd: V=8.3m; B=9.2m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h25m53.9s; Dec= 42°32'8"
Inne nazwy obiektów NGC 7662 : PK 106-17.1, CS=13.2, Blue snowball

Sąsiadujące obiekty: NGC 7660, NGC 7661, NGC 7663, NGC 7664

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.