eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7661

NGC 7661
Obiekt NGC 7661 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7661 - galaktyka w konstelacji Tukan
Тип: SBc - galaktyka spiralna z poprzeczką
Wymiary kątowe: 1.80'x1.2'
Wielkość gwiazd: V=13.4m; B=14.1m
Jasność powierzchni: 14.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h27m14.5s; Dec= -65°16'18"
Redshift (z): 0.006827
Odległość od Słońca do NGC 7661: w oparciu o wartość redshift (z) - 28.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7661 : PGC 71473, ESO 110-11

Sąsiadujące obiekty: NGC 7659, NGC 7660, NGC 7662, NGC 7663

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.