eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7674A

NGC 7674A
Objekt NGC 7674A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7674A - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.2'
magnitud: V=14.4m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 11.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h27m58.7s; Dec= 8°46'58"
rödförskjutning (z): 0.029527
Avståndet från solen till NGC 7674A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 124.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7674A : PGC 71505, MCG 1-59-81, CGCG 406-114, HCG 96C, VV 343, Arp 182

Närliggande objekt: NGC 7672, NGC 7673, NGC 7674, NGC 7675

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.