eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7672

NGC 7672
Objekt NGC 7672 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7672 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.9m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h27m31.4s; Dec= 12°23'6"
rödförskjutning (z): 0.013376
Avståndet från solen till NGC 7672: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 56.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7672 : PGC 71485, MCG 2-59-45, CGCG 431-70, KAZ 568, IRAS 23249+1206

Närliggande objekt: NGC 7670, NGC 7671, NGC 7673, NGC 7674A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.