eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7671

NGC 7671
Objekt NGC 7671 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7671 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.8'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h27m19.3s; Dec= 12°28'4"
rödförskjutning (z): 0.013770
Avståndet från solen till NGC 7671: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7671 : PGC 71478, UGC 12602, MCG 2-59-44, CGCG 431-69

Närliggande objekt: NGC 7669, NGC 7670, NGC 7672, NGC 7673

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.