eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7670

NGC 7670
Objekt NGC 7670 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7670 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Piscium
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h26m41.7s; Dec= -0°11'29"

Närliggande objekt: NGC 7668, NGC 7669, NGC 7671, NGC 7672

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.