eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 786

NGC 786
Objekt NGC 786 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 786 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h1m24.6s; Dec= 15°38'46"
RedShift (z): 0.015077
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 786: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 786 : PGC 7680, UGC 1506, MCG 2-6-12, CGCG 438-13, KCPG 50, IRAS 01587+1524

Blízke objekty: NGC 784, NGC 785, NGC 787, NGC 788

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.