eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 786

NGC 786
Objekt NGC 786 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 786 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h1m24.6s; Dec= 15°38'46"
rödförskjutning (z): 0.015077
Avståndet från solen till NGC 786: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 786 : PGC 7680, UGC 1506, MCG 2-6-12, CGCG 438-13, KCPG 50, IRAS 01587+1524

Närliggande objekt: NGC 784, NGC 785, NGC 787, NGC 788

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.