eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 794

NGC 794
Objekt NGC 794 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 794 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.1'
magnitud: V=12.7m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h2m29.4s; Dec= 18°22'22"
rödförskjutning (z): 0.027436
Avståndet från solen till NGC 794: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 115.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 794 : PGC 7763, IC 191, UGC 1528, MCG 3-6-24, CGCG 461-31

Närliggande objekt: NGC 792, NGC 793, NGC 795, NGC 796

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.