eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 793

NGC 793
Objekt NGC 793 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 793 - två stjärnor i stjärnbild Trianguli
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h2m54.5s; Dec= 31°58'53"

Närliggande objekt: NGC 791, NGC 792, NGC 794, NGC 795

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.