eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 793

NGC 793
Objekt NGC 793 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 793 - dvě hvězdy v souhvězdí Trianguli
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h2m54.5s; Dec= 31°58'53"

Nedaleko objekty: NGC 791, NGC 792, NGC 794, NGC 795

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.