eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 793

NGC 793
Obiekt NGC 793 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 793 - dwie gwiazdki w konstelacji Trójkąt
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h2m54.5s; Dec= 31°58'53"

Sąsiadujące obiekty: NGC 791, NGC 792, NGC 794, NGC 795

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.