eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 806-1

NGC 806-1
Objekt NGC 806-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 806-1 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.4'
magnitud: V=13.9m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h3m31.2s; Dec= -9°55'58"
rödförskjutning (z): 0.013156
Avståndet från solen till NGC 806-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 55.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 806-1 : PGC 7835, MCG -2-6-21, KUG 0201-101, IRAS 02010-1010

Närliggande objekt: NGC 805, NGC 806-2, NGC 807, NGC 808

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.