eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 807

NGC 807
Objekt NGC 807 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 807 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.3'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h4m55.5s; Dec= 28°59'16"
RedShift (z): 0.015891
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 807: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 807 : PGC 7934, UGC 1571, MCG 5-6-1, CGCG 503-84, CGCG 504-6, IRAS 02020+2844

Blízke objekty: NGC 806-2, NGC 806-1, NGC 808, NGC 809

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.