eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 819

NGC 819
Objekt NGC 819 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 819 - galax i stjärnbild Trianguli
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.4'
magnitud: V=13.5m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h8m34.5s; Dec= 29°14'5"
rödförskjutning (z): 0.021935
Avståndet från solen till NGC 819: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 92.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 819 : PGC 8174, UGC 1632, CGCG 504-17, KUG 0205+289, IRAS 02056+2859

Närliggande objekt: NGC 817, NGC 818, NGC 820, NGC 821

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.