eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 821

NGC 821
Objekt NGC 821 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 821 - galax i stjärnbild Arietis
Typ: E6 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.40'x1.7'
magnitud: V=10.7m; B=11.7m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h8m21s; Dec= 10°59'39"
rödförskjutning (z): 0.005787
Avståndet från solen till NGC 821: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 821 : PGC 8160, UGC 1631, MCG 2-6-34, CGCG 438-33, KARA 89

Närliggande objekt: NGC 819, NGC 820, NGC 822, NGC 823

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.