eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 821

NGC 821
objekt NGC 821 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 821 - galakse i stjernebildet Arietis
Typen: E6 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.40'x1.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.7m; B=11.7m
Overflate lysstyrke: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t8m21s; Dec= 10°59'39"
Rødforskyvning (z): 0.005787
Avstand fra solen til NGC 821: basert på redshiftverdien (z) - 24.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 821 : PGC 8160, UGC 1631, MCG 2-6-34, CGCG 438-33, KARA 89

Naboobjekter: NGC 819, NGC 820, NGC 822, NGC 823

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.