eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 823

NGC 823
Objekt NGC 823 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 823 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.3'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h7m20s; Dec= -25°26'30"
rödförskjutning (z): 0.014780
Avståndet från solen till NGC 823: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 62.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 823 : PGC 8093, IC 1782, ESO 478-2, MCG -4-6-5, IRAS 02050-2540

Närliggande objekt: NGC 821, NGC 822, NGC 824, NGC 825

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.