eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 846

NGC 846
Objekt NGC 846 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 846 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.7'
veľkosť: V=12.1m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h12m12.1s; Dec= 44°34'5"
RedShift (z): 0.017072
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 846: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 846 : PGC 8430, NGC 847, UGC 1688, MCG 7-5-24, CGCG 538-32, IRAS 02090+4420

Blízke objekty: NGC 844, NGC 845, NGC 847, NGC 848

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.