eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 845

NGC 845
Objekt NGC 845 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 845 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x0.4'
veľkosť: V=13.5m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h12m19.7s; Dec= 37°28'39"
RedShift (z): 0.014774
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 845: na základe množstva červeného posunu (z) - 62.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 845 : PGC 8438, UGC 1695, MCG 6-5-104, CGCG 522-135, IRAS 02093+3714

Blízke objekty: NGC 843, NGC 844, NGC 846, NGC 847

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.