eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 861

NGC 861
Objekt NGC 861 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 861 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.5'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h15m51.1s; Dec= 35°54'50"
RedShift (z): 0.027349
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 861: na základe množstva červeného posunu (z) - 115.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 861 : PGC 8652, UGC 1737, MCG 6-6-3, CGCG 523-5, IRAS 02128+3540

Blízke objekty: NGC 859, NGC 860, NGC 862, NGC 863

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.