eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 861

NGC 861
Objekt NGC 861 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 861 - galax i stjärnbild Trianguli
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.5'
magnitud: V=13.8m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h15m51.1s; Dec= 35°54'50"
rödförskjutning (z): 0.027349
Avståndet från solen till NGC 861: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 115.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 861 : PGC 8652, UGC 1737, MCG 6-6-3, CGCG 523-5, IRAS 02128+3540

Närliggande objekt: NGC 859, NGC 860, NGC 862, NGC 863

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.